2013. augusztus 18., vasárnap

A gyermekek irodalomterápiája

A biblioterápia lehetőség a pszichésen egészséges gyermekek részére* iskolás kortól, melyben a csoport közösséggé formálódik, a csoportkohéziót pedig az irodalmi mű közös megismerése és feldolgozása alapozza meg.
Az irodalomterápiás foglalkozások nagyon jó hatással működnek különösen olyan serdülőknél, akik valamilyen oknál fogva mellőzve érzik magukat, úgy gondolják, hogy egyedül vannak, vagy hogy a felnőtté válás határán már elengedték kezüket. (Így kiváló alkalmazási területek a nevelési tanácsadók, a gyermekotthonok, hátrányos helyzetű gyermekeket felvállaló oktatási inzémények, a szociális háló egyéb intézetei.)

Ezeken a foglalkozásokon -egy fontos szabály lefektetése után: mindig hallgassuk meg egymást - tapasztalatot szerezhetnek a kommunikáció nehézségeiről és szépségéről, a személyre szabott figyelem pozitív élményéről és a másikra való odafigyelés nagyszerűségéről. Oldódik szorongásuk, türelemre, toleranciára, empátiára tanít mindenfajta direkt nevelés nélkül, pusztán engedve a csoportdinamika hatásának.

Felszínre kerülnek saját és társaik problémái, így találkozhatnak különböző megoldási alternatívákkal, akár úgy is, hogy egy-egy irodalmi hős viselkedését megfigyelik, értékelik.
Az irodalmi művek kiválasztásánál döntő szempont a korosztályos problémák érintése, és azok jó kionthatósága, mint például a felnőtt-gyermek kapcsolatok, felnőtté válás, szerelem, tanulás, közösségbe való beilleszkedés, barátság, jövőkép, társadalmi elvárások, értékek, célok...stb.

A folyamatos motiváció érdekében egy-egy foglalkozáson belül egyéb művészetterápiás terület is helyet kaphat, az adott műnek, csoportnak, problémának megfelelően, így többek között drámapedagógia játékok, rajzolás, közös zenélés, szituációs játékok, kézműves feladatok.

Nem utolsó szempont, hogy a foglalkozási során a gyermekek olyan irodalmi művekkel ismerkednek meg, melyek nem az iskolai tananyag szerves részei, így újabb élményekkel gazdagodnak és serkenti őket az olvasásra, azáltal, hogy a művek feldolgozása nem "iskolai elemző módon" történik, hanem szabad beszélgetés formájában, egy olyan csoportban, ahol mindenkinek számít a véleménye és ahol rossz válasz nincs, hiszen minden válasz a gyermek világának megnyilvánulása.
*Természetesen a pszichés vagy testi gondokkal küzdő, illetve krónikus beteg gyermekek részére is szerveződnek irodalomterápiás csoportok, erről részletesen később.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése